Gold finger

  • martasabate10
  • martasabate1
  • martasabate2
  • martasabate3
  • martasabate4
  • martasabate5
  • martasabate6
  • martasabate7
  • martasabate8
  • martasabate9

Marta Sabaté (Gandesa – Barcelona)

Joieria poètica per a la vida urbana moderna…

Gold Finger Barcelona és la marca amb la qual Marta Sabatés, des de Barcelona, dóna a conèixer les seves creacions en joieria, utilitzant principalment resines i petits objectes.

Cada peça és concebuda com un objecte poètic i com un escenari en miniatura. La resina permet materialitzar somnis i fantasies en microcosmos portàtils. Un element que permet unificar objectes dispars i fer verosímils trobades impossibles.

www.goldfingerbarcelona.com