DiaN

  • DianaNatalini5
  • DianaNatalini1
  • DianaNatalini3
  • DianaNatalini4
  • DianaNatalini6
  • DianaNatalini7
  • DianaNatalini8
  • DianaNatalini9
  • DianaNatalini10

Diana Natalini (Ancona – Barcelona)

Per a mi, la vida per si mateixa és una aventura creativa. Sóc una persona curiosa i tinc interés por moltes coses, però la joieria és la meva passió. Desde que era petita solia quedar-me abstreta observant joias i joiers treballant. Em semblava quelcom màgic. En les meves peces normalment desenvolupo una sensibilitat contemporània a través de l’ús de tècniques antigues i experimentales.

La característica més destacable de les meves joies són formes orgàniques que semblen dialogar amb d`altres geomètriques. Naturalesa, cultures diferents i lleugeresa s’entre-mesclen amb personalitat.

http://www.diananatalini.com/

For me life is a creative adventure itself. I’m curious and interested in different fields, but jewellery is my passion. Since I was a child I used to remain captivated in front of jewelers whilst working. ( similar a magic creación proces) My pieces are created using ancient techniques, and I like to twist it through developing in them a contemporary sensitivity

The key feature of my jewellery creations are organic shapes dialoguing with geometrics ones. In my jewels feelings of nature blend with foreign cultures and lightness joins with personality.